ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Чийзкейкът черпи”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТАЧийзкейкът черпи

 

ОРГАНИЗАТОР

 

Играта Чийзкейкът черпи се организира и провежда от “Хелти Трийтс ЕООД” , собственост на Иванко Проданов със седалище град ПловдивулГенГурко 10

Булстат BG204207742наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм .

1.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условиякато промените влизат в сила след официалното им публикуване на 27.07.2023 гна www.dolcefellini.com

 

1.3 В Играта участват тезикоито са спазили условията за участиеа именнов коментар под публикацията на Dolce Fellini Bulgaria във Фейсбук и Инстаграмобявяваща игратада напишат в коментар отговора на въпросаНа коя дата празнува чийзкейкът?
А. 30 юли
Б. 31 март
В. 32 декември

1.4 С участието си в Игратаучастникът декларираче е съгласен с Общите условия.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1 Играта се организира и провежда на територията на Република Българияград Пловдив.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3.1 Играта стартира на 27.07.2023 ги приключва на 02.08.2023 г („Период на Играта“)

3.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на www.dolcefellini.bg

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лицеживеещо на територията на Република България.

4.2 В играта нямат право на участие служители на “Хелти Трийтс ЕООД” , както и членовете на техните семейства.

4.3. За да се регистрира за участие в игратаучастникът трябва да изпълни условията за участие.

 

 

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

5.1 Играта се организира в Интернетна страниците на Dolce Fellini Bulgaria във Фейсбук и Инстаграм.

5.2 Наградa: 1 безплатен “Белгийски чийзкейк” за победителяПобедителят ще бъдат изтеглени сред участниците в профилите на Организатора във Фейсбук и в Инстаграм.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Представител на “Хелти Трийтс ЕООД” ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook: https://www.facebook.com/dolcefellinibulgaria

 или Инстаграм: https://www.instagram.com/dolcefellini/

или чрез имейл адресМолим за съдействиеако по някаква причина не успеем да се свържемпотребителят да ни сигнализира на лично съобщение в съответната мрежа.

 

 

ОТГОВОРНОСТ

7.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

7.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организаторакато Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

7.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейностсъгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данникато от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абонатасъгласно Закона за защита на личните данни.

 

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко времев случайче настъпят нарушаване на правилатазлоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 27.07.2023 г.