ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “3 Малки торти”

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “3 Малки торти”

 

ОРГАНИЗАТОР

 

Играта “3 Малки торти”

се организира и провежда от “Хелти Трийтс ЕООД” собственост на Иванко Проданов със седалище град Пловдив, ул. Ген. Гурко 10

Булстат BG204207742наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм .

1.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 21.06.2023 г. на www.dolcefellini.com

 

1.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: в коментар под публикацията на Dolce Fellini Bulgaria във Фейсбук и Инстаграм: обявяваща играта, да напишат в коментар отговора на въпроса: “Колко парчета има в една “малка” торта на Долче Фелини?”. Всички изброени отговори са верни.

1.4 С участието си в Играта, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1 Играта се организира и провежда на територията на Република Българияград Пловдив.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3.1 Играта стартира на 21.06.2023 г. и приключва на 28.06.2023 г („Период на Играта“)

3.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на www.dolcefellini.bg

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

4.2 В играта нямат право на участие служители на “Хелти Трийтс ЕООД” , както и членовете на техните семейства.

4.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие.

 

 

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

5.1 Играта се организира в Интернет, на страниците на Dolce Fellini Bulgaria във Фейсбук и Инстаграм.

5.2 Наградa: 3 безплатни малки торти - по една за всеки победител. Победителите са трима и ще бъдат изтеглени сред участниците в профилите на Организатора във Фейсбук и в Инстаграм.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Представител на “Хелти Трийтс ЕООД” ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook: https://www.facebook.com/dolcefellinibulgaria

 или Инстаграм: https://www.instagram.com/dolcefellini/

или чрез имейл адресМолим за съдействие, ако по някаква причина не успеем да се свържем, потребителят да ни сигнализира на лично съобщение в съответната мрежа.

 

 

ОТГОВОРНОСТ

7.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

7.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

7.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

 

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 21.06.2023 г.